Resultaatgericht werken in teams. De 7 do’s!

Blog Lars Damen 

Ik geloof dat je met een positieve instelling het meeste bereikt. In mijn werk als projectmanager wil ik mensen meenemen in mijn enthousiasme en ze de zekerheid bieden dat als we samenwerken we het einddoel bereiken. Om het team te motiveren en effectief te laten werken maak ik gebruik van principes uit de groepsdynamica en het werken in teams. Zo ook van resultaatgericht werken, wat uitstekend werkt in projectgroepen maar ook beproeft is binnen organisaties.

Kenmerkend voor de Nederlandse werkcultuur is dat er van medewerkers gevraagd wordt dat ze proactief zijn, initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken. Deze collectieve werkwaarden zitten in ons systeem ingesleten.
In hoeverre deze werkwaarden worden verwacht binnen organisaties verschilt, maar het lijkt dat dit  alleen maar meer worden verlangt van medewerkers. Denk maar aan alle zorgorganisaties waar gewerkt wordt met zelfsturende of zelforganiserende teams. Dit zijn feitelijk organisaties die een proactieve, zelfstandige houding van teams en medewerkers als centrale werkwaarden hebben gesteld. Maar hoe zorg je er nou voor dat deze proactiviteit en zelfstandigheid leidt tot synergie binnen teams en het beste naar boven haalt in mensen? Dit vraagt een managementstijl die alle energie de juiste richting in stuurt. Resultaatgericht  werken is key!

Resultaatgericht werken is niks meer dan het doel centraal stellen. Hoe deze resultaten worden bereikt…dat is voor een groot deel aan de medewerkers zelf. Zorg er in ieder geval voor dat doelen SMART geformuleerd zijn, zodat duidelijk is wat wordt nagestreefd en tussentijds de voortgang bepaald kan worden. Omdat je een doel stelt en ruimte biedt om de weg er naartoe vorm te geven is er veel ruimte voor proactiviteit en zelfstandigheid.

Maar hoe zet ik resultaatgericht werken nou goed in binnen mijn teams?

Do’s:
1. Zet een stip op de horizon

 1. Betrek medewerkers bij het formuleren van de doelen
  3. Formuleer doelen op teamniveau
  4. Formuleer realistische doelen
  5. Coach medewerkers tijdens het realiseren van de doelen
  6. Deel managementinformatie met de teams
  7. Vier successen

Als manager is het wel belangrijk om een stip op de horizon te zetten. Wat willen we met elkaar bereiken? Welke richting gaan we op met het team? Zonder richting kunnen alle teams binnen de organisatie alle kanten opgaan. Niet erg praktisch. Zorg wel dat deze stip nog ruimte biedt aan het team om mee te denken over doelen en doelstellingen. Medewerkers hierbij betrekken creëert namelijk eigenaarschap.

Als je doelen gaat formuleren met het team zorg er dan voor dat deze worden vastgesteld op  teamniveau, dit wakkert namelijk coöperatie aan tussen de teamleden. Stel je individuele doelen dan kan competitie ontstaan en samenwerking in de weg zitten. Daarnaast moeten de doelen realistisch zijn, onhaalbare doelen werken verlammend. Want waarom moeite doen als we het toch niet gaan halen.

Resultaatgericht werken betekent niet dat je het team aan hun lot over laat. Willen medewerkers klankborden over hun aanpak, help ze daar dan bij. Pols ook regelmatig hoe de vooruitgang is op de doelen en of medewerkers nog de goede richting op gaan. Deel ook de managementinformatie met de teams die nodig is om zelf hun voortgang te bepalen op de doelen. Het team moet in staat zijn haar activiteiten tijdig aan te passen wanneer nodig.

Tenslotte, keep the spirit high! Beloon het team met (deel)resultaten. Resultaatgericht werken draait allemaal om de energie te kanaliseren in de goede richting (iets met die stip en die horizon) en de energie op te boosten. Regelmatig complimenteren en belonen levert je een gemotiveerd team op.

Werkt jouw team resultaatgericht of wil je dat het team meer resultaatgericht gaat werken en wil je hier een half uurtje over sparren? Dat kan. Neem dan contact met mij op: lars.damen@wiseup.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *