Zorgsector vraagt om innovatie

De zorg kent momenteel vele knelpunten. Eén daarvan is het dreigende personeelstekort. Een ander is de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers. Een derde is het goed laten functioneren van zelfstandige teams. Een mooie uitdaging om daar wat aan te doen. Maar wat dan precies? Hierbij 5 tips om het innovatieproces op gang te brengen en niet meer te stoppen.

Urgentie

Er kriebelt een vreemd onderbuikgevoel bij Marco. Als hij naar zijn afdeling kijkt maakt hij zich zorgen. De zelfsturing is laag in de organisatie belegd bij de teams op de werkvloer. Op zich een goed uitgangspunt. Maar niet alles loopt daarmee vlekkeloos. De laatste tijd heeft hij last van veel verloop. Ook het ziekteverzuim is hoog. Daarmee komt het zelfstandig werken van de professional in het gedrang. Omdat de teams niet goed lopen door de werkdruk, worden fouten gemaakt. En dat leidt weer tot een hoog verloop en ziekteverzuim.. etc. Kortom de organisatie komt in een vicieuze cirkel. Marco zit echt op een complex omslagpunt. Moet hij nog wel doorgaan op de ingeslagen weg? Wie kan hem helpen? Mogelijk heeft hij behoefte aan innovatieve ideeën om uit deze vicieuze cirkel te komen.

Hierna geven we 5 tips om te komen tot goede ideeën waar Henk en vele andere zorgmanagers baat bij zouden kunnen hebben.

5 tips!

  1. Speel in op een urgentie

“Om te innoveren, dien je op een urgentie in te spelen. Je moet op zoek naar een dringend probleem waarvan meerdere  mensen heel graag willen dat het wordt opgelost. Dit is je zgn. urgentie. De drijfveer om echt actie te ondernemen en te veranderen. In het voorbeeld neemt bij Henk de urgentie in 2017 sterk toe. Vooral door verloop en ziekteverzuim lopen de kosten op. Zelfsturing is een weerbarstige materie, niet alles lukt altijd meteen. Maar als het werkt, kan het leiden tot een hogere arbeidssatisfactie en minder managers. Wie het lukt om daarop in te spelen met een goed idee of plan, krijgt gegarandeerd zorgmanagers als Henk mee. Denk daarbij in onze tijd ook aan vormen van digitalisering want daar ligt nog een wereld te winnen in de zorg. Ook training of verhoging van de cliëntenparticipatie zijn mogelijke oplossingsrichtingen.

  1. Kies voor co-creatie

Heb je eenmaal een plan voor ogen, wacht dan niet te lang maar leg het voor aan andere mensen. Om te beginnen je collega’s. Maar denk daarbij ook aan potentiele klanten, toeleveranciers of experts in je vakgebied. Laat hen suggesties doen ter verbetering. Het is belangrijk open te staan voor de input van anderen, dit noem je co-creatie. Belangrijke toetsingsvragen bij een plan zijn: “Voor welk probleem is het een oplossing? Wat moet het project anderen bieden, willen zij er hun energie in stoppen? Zou je het aanbevelen aan anderen?”

  1. Heb de moed om door te gaan

Als je een doel hebt, ben je al halverwege. Belangrijk is dat je focus aanbrengt in dit doel. Maar vooral ook dat je vasthoudend bent in je plannen. In het prille stadium van creatieve ideeënvorming ben jijzelf bij uitstek de brandende motor achter het plan. Als jij stopt, valt het ontwikkelproces waarschijnlijk dood. Maar mogelijk zijn er ook mensen in je omgeving die je afremmen. Die vinden dat het je teveel tijd kost, niet haalbaar is. Niet past bij de waan van dag, gekenmerkt door de hoge werkdruk. Dat het een dwaas hersenspinsel is. Maar als jij erin gelooft, heb dan het zelfvertrouwen en de moed om door te gaan. Uit onderzoek blijkt dat vooral succesvolle mensen hun vernieuwende ideeën bijna obsessief najagen, anders komt het niet van de grond. En vaak staan ze in de beginfase vrijwel alleen.

  1. Start met een minimaal plan

Uit de praktijk blijkt dat het kostbaar kan zijn om je plan eerst helemaal uit te werken. Als het vervolgens niet aanslaat, leidt dit tot nodeloze tijdsverspilling. Of je geld is op. Het slimste is om daarom te starten met een minimale versie van je plan. Soms is een foto of video al genoeg om potentiele gebruikers waardevolle reacties uit te lokken. Als de basisfuncties goed zichtbaar gemaakt kunnen worden, is je idee al rijp voor hun feedback. Die feedback gebruik je vervolgens om het plan beter te maken. Dan volgt een nieuwe reflectieronde, doe je je aanpassingen en de cyclus van feedback herhaalt zich.

  1. Werk methodisch, bijv. Lean Canvas

Er zijn verschillende methoden beschreven waarmee je via een stappenplan snel tot de ontwikkeling van nieuwe planne, aanpakken en diensten kunt komen. Bijv. Lean start up, lean canvas, business canvas model, open innovatie methode etc. Het is verstandig om een methodiek te kiezen en de aangeboden stappen te volgen. Het is een misverstand dat een innovatie niet gemanaged zou hoeven worden. Creativiteit moet natuurlijk niet geremd worden maar kan wel via enkele kaders sneller in goede banen worden geleid.

Welke ideeën voor innovaties heb jij?

Veel professionals hebben goede ideeën maar komen er door de waan van de dag onvoldoende aan toe om deze uit te werken.

Wat zijn jouw ideeën? Heb je een visie op het werk? Heb je inspirerende plannen waarmee je als het ware een voorganger bent voor je medewerkers? Betrek je klanten en medewerkers vanaf dag 1 bij het vinden van de juiste oplossingen? Triggeren bepaalde vraagstukken je om met oplossingen te komen?

Neem dan eens contact op voor een vrijblijvend gesprek of advies met een ervaren consultant. Wij staan voor u klaar.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *