De tien kritische succesfactoren van E-managing

Om e-managing tot een succes te maken binnen een organisatie onderscheiden wij tien kritische succesfactoren. Wij kunnen uw organisatie helpen bij de inrichting zodat aan deze kritische succesfactoren wordt voldaan. De tien kritische succesfactoren zijn:

  1. Heldere visie op zelfsturende teams en de benodigde leiderschapsstijl in relatie tot de bedrijfsvisie (zowel intern- als extern gericht).
  2. Draagvlak en betrokkenheid van directie en management, zodat nut en noodzaak op organisatieniveau wordt gedragen.
  3. Het bestaan van- of kunnen sturen naar een organisatiecultuur getypeerd door openstaan voor nieuwe (media)toepassingen en openheid voor veranderd gedrag en denkwijzen.
  4. Het zichtbaar maken van de meerwaarde van zelfsturing van medewerkers tegenover (toekomstige) werknemers, klanten en relaties.
  5. Het opstellen van een e-managing strategie.
  6. Het implementeren van een zelfsturing stappenplan met duidelijke doelstellingen.
  7. De motivatie, kennis en vaardigheden van medewerkers stimuleren in het omgaan met zelfsturing en e-managing binnen de bedrijfsvisie.
  8. Het faciliteren van de medewerkers om binnen de bedrijfsvisie zelfsturing toe te passen via een e-managingapp.
  9. Verankering van de werkwijze in het strategisch personeelsbeleid, communicatiebeleid, marketingbeleid en managementstijl.
  10. Het concreet (leren) toepassen van één of meerdere apps binnen de e-managing-aanpak.