E-managing ook zeer geschikt voor ROC’s

Binnen de MBO cao wordt het werken in teams aangemoedigd. Doordat leraren aan de ene kant gestimuleerd worden om samen te werken maar aan de andere kant niet voortdurend met elkaar in contact kunnen staan biedt e-managing dé oplossing.

In de cao van het MBO komen duidelijk een aantal kenmerken terug die zeer goed aansluiten bij het werken in zelfsturende teams. Een zelfsturend team is een team wanneer een groep medewerkers moet samenwerken en hun activiteiten op elkaar moet afstemmen worden om een gezamenlijk doel te bereiken.

In de cao van het MBO wordt hierop aangestuurd:Zo wordt het werken in teams aangemoedigd en moeten werkgevers binnen het onderwijs rekening houden met de capaciteiten, competenties en belastbaarheid van medewerkers. Er wordt daarmee op team niveau gekeken naar competenties (artikel 3.4 lid 3). Hieruit blijkt dat er door het onderwijsteam en de leidinggevende gezocht moet worden naar een juiste mix van teamleden met competenties die elkaar aanvullen. Je zoekt daarmee niet naar een homogene docentenpopulatie maar naar een heterogene. Het draait ook bij zelfsturende teams om een goede mix van teamleden.

Bij het toewijzen van taken zal er worden gekeken naar de competenties van leraren in het team en wordt een taak toegewezen aan de persoon die deze het beste zal kunnen uitvoeren. Het zelfsturende karakter komt ook op dit punt terug in de cao. Zo wordt van de medewerkers in een team verwacht dat zij zelf bepalen welke taken voortkomen uit het onderwijsprogramma, hoeveel tijd deze taken kosten om uit te voeren en hoe zij deze taken over het jaar verspreiden en inplannen (Artikel 4a en 4b). De medewerkers krijgen daarmee meer regie en vrijheid en de leidinggevende heeft daardoor veel meer een bijsturende dan aansturende rol (artikel 4c). Daarnaast brengt de leidinggevende het definitieve voorstel van de planning en taakverdeling in stemming, dit kenmerkt een democratische of ten minste participatieve stijl van leidinggeven, een stijl die nodig is binnen zelfsturende teams om het maximale uit medewerkers te halen.

Tot slot past het hebben van loopbaangesprekken perfect binnen zelfsturende teams omdat het doel is dat medewerkers verschillende competenties en kwaliteiten ontwikkelen. Daarover kunnen in dergelijke gesprekken perfect afspraken worden gemaakt (artikel 4.1 lid 4a).

Kortom zelfsturing binnen het MBO wordt gestimuleerd vanuit de cao. Toch wil dit niet zeggen dat alle ROC’s al klaar zijn om dit in te voeren. Wij van e-managing kunnen uw ROC daarin begeleiden. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *